Termeni și condiții

Termeni generali

Prezentul document conținând Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului Ajuta.eu (denumit în continuare „Termeni și Condiții„) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul Ajuta.eu, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor: „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet Ajuta.eu, Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare Asociația Creștină de Caritate și Ajutor Ovidenia Bacău 2005 cu sediul în BACĂU, Str. Garofiței, nr. 1. „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul. Utilizatorul înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu Termenii și Condițiile.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi dintre acestea, astfel cum acestea sunt formulate prin prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini a a cestuia și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Utilizatorul certifică Administratorului Site-ului că are cel putin 18 ani, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentelor Termeni și Condiții, că potrivit prevederilor legale în materie are dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze Site-ul și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciilor.

Obiectul site-ului constă în intermedierea online de bunuri/lucruri destinate exclusiv persoanelor fizice sub formă de donații din partea oricărui Utilizator și/sau Donator, după validarea  fiecărui caz social sau a fiecărei situații sociale în parte de către Administratorul site-ului.

Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile, anunțurile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice alte scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: Asociației Creștine de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”, Str. Garofiței, nr. 1,  cu mențiunea „Pentru proiectul Ajuta.eu” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care publică anunțuri sau expediază, în orice mod, informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun fel drepturile unei terțe persoane, iar persoanele care expediază informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea sub orice formă a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază, în orice mod, informații ori materiale către Site sunt de acord să autorizeze Administratorul Site-ului, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, din momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, să utilizeze informațiile și sau materialele respective prin publicarea acestora pe site-urile aflate în administrarea sa. Administratorul Site-ului are dreptul de a le adapta, și/sau modifica în orice mod. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând anunțuri, materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care contravin în orice mod și în orice măsura legilor în vigoare sau care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin insulte, texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste, calomnioase, anunțuri de vânzare sau donație cu obiecte interzise de lege (inclusiv arme, droguri, organe și/sau țesuturi și/sau celule de origine umană, dar fără a se limita la acestea) ori care ar putea discrimina orice persoane în orice fel sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platforma de comunicare și interacționare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

Administratorul Site-ului nu dorește să facă ori să sugereze nicio asociere directă sau indirectă între el și opiniile/comentariile exprimate de Utilizatorii Site-ului și nu are nicio răspundere pentru comentariile, opiniile și anunțurile postate de către Utilizatori pe Site ori pentru orice alte efecte juridice derivând din acestea. Administratorul Site-ului are dreptul, dar nu obligația, de a verifica și supraveghea comentariile publicate de Utilizatori în Site.

În orice situație în care Utilizatorii intră în contact prin intermediul Site-ului, aceștia sunt singurii care răspund de modul în care se derulează raporturile dintre ei, Administratorul Site-ului neasumându-și nicio răspundere în legătura cu aceasta.

Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” este operator de date cu caracter personal nr. 22818/2013. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet și a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate.

Fiecare Utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

În momentul creării contului, fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa Administratorul Site-ului, Asociația Creștine de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005, Str. Garofiței, nr. 1, sau prin e-mail la adresa: iuliadamian@hotmail.com.

Legătura cu alte site-uri web

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, site-urile procesatorilor de plăți, site-uri ale furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri ale persoanelor juridice non-profit prezentate în Site, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, își asumă toată responsabilitatea în acest sens, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește opiniile exprimate de Utilizatori pe Site.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe proprie răspundere.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului de către Utilizatorii Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru bunurile primite de către Beneficiarii campaniilor/cazurilor/spețelor sociale, cât și a calității și cantității acestor bunuri/lucruri. Aceste bunuri sunt obiectul unor campanii sociale oferite de către Utilizatorii site-ului în scopul într-ajutorării persoanelor nevoiașe, numite aici Beneficiari. Aceștia din urmă, sunt persoane beneficiare ale unor produse și bunuri prin programele sociale ale site-ului. Fiecare donator răspunde în mod direct de produsul sau bunul oferit, de calitatea și utilizarea acestuia.

Donatorii și Beneficiarii sunt singurii răspunzători de calitatea produselor livrate și primite.

Beneficiarii acestor programe înțeleg și acceptă că Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru bunurile primite prin intermediul site-ului.

Beneficiarii acestor programe își vor descrie situația/cazul în care se găsesc și nevoile acestora. Fiecare caz/situație social/ă va fi verificată în minim 2 (două) zile lucrătoare de către o echipă specializată a Administratorului site-ului, în vederea identificării situațiilor/cazurilor reale și a Beneficiarilor lucrurilor/bunurilor donate.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare a echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, litigii, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul, inclusiv în legătură cu anunțurile publicate și / sau opiniile exprimate în comentarii.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Bacău.

Modificarea Termenilor și Condițiilor. Nulități

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Dacă oricare prevedere din Termeni și Condiții va fi declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi eliminată și înlocuită cu o altă prevedere în același spirit, astfel încât Termenii și Condițiile să producă în continuare efectele juridice avute în vedere inițial. Nulitatea respectivei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze din Termeni și Condiții, acestea rămânând în vigoare și continuând să își producă efectele.

Înregistrare și securitate

Utilizatorului i se permite înregistrarea în baza de date a Administratorului Site-ului, alegerea unei parole și a unui nume de utilizator (user ID / user name) asociat contului de Utilizator. Utilizatorul va furniza Administratorului Site-ului date corecte, complete, actuale și valabile, iar în caz contrar se va considera că a încercat să încalce prevederile prezentelor Termeni și Condiții, ceea ce va putea avea drept consecință închiderea imediată a contului sau de Utilizator.

Utilizatorilor le este interzis:

(a) să selecteze sau utilizeze ca nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenția de a se folosi în mod fraudulos de identitatea acesteia;

(b) folosirea ca nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt deținute de o altă persoană decât Utilizatorul, fără autorizarea explicită a respectivei persoane. Ori de câte ori consideră că există această situație, Administratorul Site-ului va avea dreptul de a refuza înregistrarea sau de a anula toate numele de utilizator și conturile aferente de pe Site, potrivit propriei sale opțiuni, care nu poate fi cenzurată în niciun mod de către altă persoană, și fără a fi ținută să justifice motivele.

Utilizatorul va fi singurul responsabil de menținerea confidențialității cu privire la parola aleasă și de menținerea securității contului propriu. Administratorul Site-ului este îndreptățit să considere că orice persoană care furnizează parola și numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizată de Utilizatorul respectiv și Administratorul Site-ului nu este răspunzător pentru nicio acțiune a respectivei persoane în legătură cu utilizarea Serviciilor.

Galerie foto

  • galerie foto
  • galerie foto
  • galerie foto
  • galerie foto
  • galerie foto
  • galerie foto