Prelucrarea datelor

Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet și a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate.

Fiecare Utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

În momentul creării contului, fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmata de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa Administratorul Site-ului, Bacău, Str. Garofiței, nr. 1,  sau prin e-mail la adresa: iuliadamian@hotmail.com.

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” este operator de date cu caracter personal nr. 22818/2013.